Новини

РАБОТНО ВРЕМЕ В МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

01 октомври 2020

„РИМСКИТЕ ТЕРМИ НА ОДЕСОС“


ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивни дни – неделя
и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 09.00 ч. до 17.00 ч., с почивен ден - понеделник

МУЗЕЕН ОБЕКТ „МАЛКИ РИМСКИ ТЕРМИ“

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 до 17.00 ч., почивни дни – неделя и
понеделник


СКАЛЕН МАНАСТИР „АЛАДЖА МАНАСТИР“

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 31 октомври - от 9.00 ч. до 17.00 ч., без почивен ден


„ПОБИТИ КАМЪНИ“

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 01 май до 31 октомври - от 10.00 ч. до 19.00 ч., с почивни дни – понеделник и вторник


АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., без почивен ден

УЧЕБНА ЕКСПОЗИЦИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ

Целогодишно от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – неделя и понеделник

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя
ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 31 октомври - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ
ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 31 октомври, от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивен ден – понеделник

 

Посещенията в обектите са съобразени с изискването за социална дистанция и спазването на всички противоепидемични мерки – задължително носене на предпазни маски и ползване на дезинфектанти, проветряване на помещенията, спазване инструкциите за лична хигиена от посетителите и служителите.

В обектите не се допускат лица с видими прояви на остри заразни заболявания.
Не е позволено пипането на експонатите и сядането в музейните възстановки.
Не е разрешено струпването на хора в дворовете на музеите.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.