Новини

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО „МУЗЕИТЕ ВЪВ ВАРНА. ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ. МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО. МУЗЕЙ ЗА НОВА ИСТОРИЯ НА ВАРНА“

27 ноември 2020

С финансовата подкрепа на фонд „Култура“ при Община Варна излиза изданието „Музеите във Варна. Етнографски музей. Музей на Възраждането. Музей за нова история на Варна“, което представя и популяризира три от емблематичните музеи на Варна.
Това са местата, където се съхраняват знакови за града и страната артефакти от културно-историческото ни наследство, експозиции, свързани с Възраждането на гр. Варна в годините на османското господство, историята на града след Освобождението на България, както и поминъка, бита, културата и обичаите на варненци и българите в периода XV – XX в.
Пътеводителят включва богат илюстративен материал и текстове, професионално и увлекателно запознаващи с експозициите и културните ценности, съхранявани в музеите. За варненската публика, както и за гостите на града, пътеводителят излиза на български и английски езици.
Повишаване на интереса към миналото на Варна в периода XV – XX в. и музеите като институции, хранители на непреходни културни ценности, са едни от целите, постигнати с появата на това издание.